TRANCE DANS


Trance Dans er brugen af dans/bevægelse som  åndelig praksis, der giver afklaring og healing og åbner en bro til den åndelige verden , hvor vi danser os ud over vores personligheds begrænsninger og når ind i bevidstheds feltet hvor vi kan komme i kontakt med den åndelige verden og få indsigt og vejledning , møde kraftdyr , engle ,  og åndelige vejledere og afdøde og få guidening af dem ifht eventuelle spørgsmål vi kunne have ifht vores livs situation eller blot for healing. Ofte danser man efter man har formuleret en intention , et klart spørgsmål , som man så ligesom i shamanic journeying bliver vist svaret på . Eller man danser ud for at finde glemte og traumatiserede yngre dele af en selv og bringe dem hjem til en og give dem healing og kærlighed . Disse dele kan indeholde chock der gør vi efterfølgende får en indkodning der gør vi uhensigtsmæssigt kan stoppe os selv fra at gå imod eller tillade os selv forskellige gode ting , eller vi kan feks. blive ved med at have en overbevisning om ikke at villes og blive fravalgt og skubbes bort etc . Det er godt at møde og få disse små indre børn healet og hjem i kærlighed og tryghed , da når de kommer hjem frigiver en masse kraft og styrke og man får endnu mere selvkærlighed og selvtillid .

-jeg bruger forskellige slags musik med  bestemte antal slag i minuttet til at forstærke hjerne bølger der fremme trance bevidstheds tilstande , samt forskellige typer vejrtræknings øvelser og bevægelses mønstre , samt elementer fra Oshos dynamiske meditationer . Desuden bruger jeg ofte ud over shamantromme musik ,til healings trancedans hinduistiske mantra kirtans og opløftende mantra tekno  (invokation af forskellige  indiske gudinder og guder der repræsenterer forskellige elementer af naturen , den menneskelige tilværelse og psyke og chakraer . Til indre rejser af shamanistisk karakter bruges kun shaman tromme.


- jeg enten guider til eller gør selv det at jeg inden sessionen beder folks åndelige hjælpere og skytsengle og de ærke engle de er tilknyttet  til være tilstede og sørge for at deltagerne får det ud af sessionen de er parate til.

Aum devi deva Trancedans ,  forbind dig til din guddommelige universelle kerne og lad den vokse og befri dig til at kunne blive den  du er bestemt til , da du inkarnerede.

Aum devi deva Trance dance, connect  you to your divine universal core , let that grow and free your self to be able to give  to the world what you are destined for.

(længere nede på dansk)I work with trance dance and kundalini and chakra dance. Trance dance to Indian kirtans, and mantra techno, and shaman drums and music with roots in our Nordic shamanistic heritage. Breathing techniques and music in different tempos that take people on a journey in different spiritual dimensions and levels of their consciousness.


Working through trance and chakra dance and mantra meditation with Power Animals and the Hindu goddesses and gods who each represent different qualities of the soul and areas of life (and which also describe the areas of life our chakras have an influence on) which we can strengthen and balance through dance and meditation. Also works with shamanistic journeys and ancestral family themed healing through trance dance,

We are regularly visited by spiritual guides, the deceased, angels etc.

Jeg arbejder med  trancedans og kundalini og chakra dans . Trancedans til indiske kirtans , og mantra tekno , og shamantromme og musik med rødder i vores nordiske shamanistiske  arv  . Åndedræts teknikker og musik i forskelligt tempo  som bringer folk på rejse i forskellige åndelige dimensioner og niveoer af deres bevidsthed  .


Arbejder igennem trance  og chakradans og mantra meditation  med Kraftdyr  og de  hinduistiske gudinder og guder  som hver især repræsenterer forskellige  sjæls kvaliteter og livsområder ( og som  også beskriver de livsområder vores chakraer har indflydelse på) som vi  igennem dans og meditation kan styrke  og balancere  . Arbejder også med shamanistiske rejser og forfædre familie tematik healing  igennem trancedans   ,

Vi har jævnligt besøg af åndelige guider , afdøde , engle m.m..

kundalini chakra dans.
-få afbalanceret og healet og renset dine chakraer og kom i kontakt med kristus og engle vibrationen i dig .


Når dit åndedræt og din dans bliver ét,

fjerner din udånding den følelsesmæssige toksicitet der sidder fra din fortid.

i det chakra du arbejder med.

Du puster det ud.

Du ryster det ud.

Du får det ud med lyde.

Hver udånding er en renselse.

Gennem denne renselse bliver du tom.

Giver dig selv plads til, at kærligheden indeni kan udvide sig.

Med hver indånding modtager du guddommeligt lys og prana.

i det chakra du arbejder med.

Din dans bliver til en bøn,

påkalder lyset til at blive vækket i din krop og dit sind.

Dit åndedræt er som en bølge,

bevæger sig op og ned af rygsøjlen,

stiger og renser,

stiger og skyller ud.

Med hver indånding bygger du lyset mere og mere op i dit system.

Når du bliver overfyldt,

kender du ecstasy.


Prana er livets aktive princip, den vitale energi, der skaber kontinuerligt liv, og som vi arbejder med i chakra kundalini dans. Pranisk vejrtrækning er nøglen til at udtrække den praniske essens/livs energi og gemme den i kroppen for dens fysiske, mentale, følelsesmæssige og spirituelle fordele. Nøglen til at modtage og maksimere Prana energi er, hvor vi retter og fokuserer vores åndedræt hen . Energi går, hvor opmærksomheden går. pranisk vejrtrækning leder energi op og ned gennem prana kanalen langs vores rygsøjle , kanaliserer den gennem de specifikke chakraer, vi renser og integrerer.


lidt om dans og bevægelse generelt


Følelser er som vand, når de får lov til at strømme frit gennem lysbanerne af vores energisystem, vil de automatisk bringe balance og harmoni.Følelser, der er undertrykt eller fornægtet stopper livskraften,forårsager en gradvis ødelæggelse af de cellulære processer, der holder os bevidste og sunde og glade.

Dans er en kraftfuld måde at bringe en masse energi ind i kroppen og optø stille stående følelsesmæssig energi. Stol på, at din krop ved, hvad den skal gøre for at frigøre sig selv. At bevæge sig spontant på måder,du aldrig har bevæget dig før, giver mulighed for frigørelse af stramme og forstenede og stive områder af følelsesmæssig fastholdelse .

Lyd. kan også bære følelsesmæssige aftryk ud af dine celler og energifelt. Følelser skal ikke nødvendigtvis udtrykkes verbalt for at blive frigivet, men kan simpelthen frigives ved at udtrykke dem lydmæssigt .Ved at danse i en ikke dømmende vidne tilstand til dine indre processer vil du finde det nemmere at forblive til stede og ikke blive tabt i dinetanker og domme omkring dine følelser. .Ved at acceptere det, der opstår, kan du transformere din smerte til kærlighed. Med dette vil bevidsthed opstå og forankre dig tilbage i Nuet. Så du ikke længere vil frygte din egen eller andres fordømmelse og derefter nemt kan bringe sårede aspekter ud af skyggen af dit ubevidste sind .Du vil Danse dem ind i lyset.

Læs mere om ut og kurser og hvordan jeg arbejder og hvorfor , i bjælkerne hjem .................


Read more about me and courses i do and how I work and why. in my pages under home ,English translation under the text in danish..

og nu til det mere nørdede;


Mere om trancedans og i næste afsnit om trance og rituelle trance krops positurer (er krops stillinger fundet på figurer i ærkeologiske udgravninger , stillinger som er de samme på kryds af kulturer og hvor man mener disse stillinger blev brugt i ritualer og trance arbejde


Om Trancedans og ekstatiske trance krops stillinger og hjernebølger og videnskabeligt målt påvirkning på vores krop-uddrag fra bogen , Escstatic trance , Ritual bodypostures af Nana Nauwald og Dr. felicitas D. Goodman(tildels oversat af google) :"Siden december 2002 har vi med EEG-enheder undersøgt og målt det vi kalder "særlige bevidstheds tilstande". Vigtigt har været at kunne vise hjerneaktivitet . Vi udviklede en enhed kaldet Brain Avatar, den første analoge visualiserings teknik af hjerne-aktivitet ved resonans med vand og et særligt lys.

For at forklare vores forsknings tilgang , gælder følgende:

hver sansning med vores sanser og alle vores andre aktiviteter i nervesystemet, som er bevidste eller ubevidste, tænkning, følelsesmæssige tilstande etc, udtrykker sig i fine elektriske impulser, som aktiverer neuronerne i vores nervesystem.Disse elektriske impulser kan måles med EEG-apparater.””Under et forsøg med trance med en trommerytme (shamantromme) på 210 slag i minuttet og en rituel trance kropsstilling kunne vi i overensstemmelse med andres tidligere målinger observere følgende:


-Der er en markant stigning i de høj frekvente beta-hjernebølger, hvilket er et tegn på ekstra vågenhed ,opmærksomhed eller bevidsthed. Et skift i det elektriske potentialei hjernen, svarende til at vågne op fra søvn.


-Samtidig er også den lavere frekvens af delta- og især theta-bølger markant stigende, hvad der normalt sker under meditation og i søvn.

Men mest bemærkelsesværdigt kan vi se en høj grad af synkronisering, i de fleste signaler mellem højre og venstre hjerne halvdel og andre områder af hjernen. Hvilket kan tolkes som en holistisk alternativ hjernetilstand , hvor meget af hjernen er aktiv samtidigt.


-meget speciel for disse trancestillinger, der stammer fra adskillige etniske shamanistiske traditioner, er en stille koncentration og samtidig en maksimal spænding og en høj aktiv beta-hjernebølge frekvens , som man ser i stresstilstande.

Jeg forklarede dette med en høj tilstand af synkroniseringer og observerbare mikro frekvensen af alle hjernebølger.

Denne specielle tilstand begynder med trommesspillet med 210 slag i minuttet, men falder ikke umiddelbart efter trance. Tiden efter er vigtig og kan vare i 20 minutter , røgelse og også raslen eller tromme kan påvirke efter nogle minutter og giver en tydelig forhøjet   tilstand i hjernens aktivitet og hjerne bølger . Kaosset i hjernebølgerne udjævnes og bringer folk ind i en anden bevidsthedstilstand.

Interessant ud fra observationen er at en stille kropsholdning gør EEG-signalerne mere intensive og kompakte , ligesom raslen eller tromme spilningen på de 210 slag i minuttet.”
”Fysiologiske effekter af ekstatisk trance igennem rituelle kropsstillinger :


Rytme og lyd.


Rytmisk stimulation med tromme eller rasle med 210 til 230 slag i minuttet introducerer en ændret tilstand af den normale vågne bevidsthed. Denne ændrede opfattelse muliggør indre visioner og andre  indsigtsgivende oplevelser, hvor alle sanser er involveret.

Vi modtager ikke kun lyd med vores ører, men også med vores celler . Den seneste videnskabelige forskning fandt ud af, at også nogle cellesamlinger har deres egen lyd. Forskere og videnskabsmænd ved universitetshospitalet i Zürich, Schweiz, opdagede i 2008 under en undersøgelse af mennesker med epilepsi at de mens de hørte rytmiske  kompositioner fik åbnet   "en dør"  i deres venstre hippocampus , denne del styrer forbindelse til vores  hukommelse og til det ubevidste, til indekset af skjulte spor af minder, for sansning og følelse. Uden hurtig rytmisk stimulering kan ingen trance fremkaldes.


Muskler.


Rituelle kropsstillinger er karakteriseret ved et samspil mellem spænding og afspænding af musklerne. Hver af de undersøgte kropsstillinger fokuserer opmærksomheden på særlige dele af musklerne, som skal være spændte. Ved at forstærke denne spænding i visse dele af kroppen, f.eks. hænderne eller armene, er det muligt at styre trancens dybde og gradienter.Hænder.


Hænder har en vigtig rolle i styre systemet for trance fremkaldt igennem rituelle trance kropsstillinger. I spidsen af vores fingre ender der et fint mangfoldigt netværk af nerveforbindelser.Hvis hænder bliver dannet til knytnæve, så kan dette styrke modtagelsen af livsenergi , på kinesisk kaldet chi og indisk prana.Også oplevelsen af at øge hastigheden og øge energierne under trancen forstærkes.

Hvis fingrene spredes, flyder verden gennem rummet mellem hænderne og bærer fokus udenfor. Hvis fingrene er smalle sammen, er fokus for energi strømmen rettet mod personen. En let bue af hænderne med lukkede fingre og tommel fingeren bøjet over håndfladen kan i nogle kropsstillinger aktivere hjerte og blodcirkulation og forbedre følelsesmæssig stabilitet og også aktivere evnen til at beskytte sig selv.


Hjerte og kardiovaskulære system.


I begyndelsen af ekstatisk trance er der den paradoksale effekt, at blodtrykket falder, mens pulsen stiger , hvilket kun sker under ekstrem stress eller kraftigt tab af blod. Efter et par minutter falder hjertefrekvensen/pulsen igen .


Binyrer, blod.


Under en trance falder stresshormonerne adrenalin og kortisol i blodet. Ilt graden falder også, en effektiv metode til stressreduktion.


Hjerne.


Under en trance tilstand øges hjernens aktivitet, især i den visuelle cortex. Derfor forbedres evnen til at få indre billeder og visioner , lyde, farver og indsigter. Samtidig er nerveaktiviteten i parietal-løbet til dels drastisk reduceret.I dette hjerneområde skaber mennesker et billede og opfattelse af sig selv , en reduktion af dette område har den effekt, at opfattelsen af inde og ude, opfattelsen af kroppens begrænsning skrumper. Opmærksomheden er mere rettet mod indre processer.Dette viser sig ved stærkere blodcirkulation i højre hjernehalvdel.Den motoriske region.Derud over stimuleres det limbiske system, hvor alle opfattelser og tanker hænger sammen med følelser.

Hvis man bøjer hovedet tilbage i nakken, som man gør i nogle rituelle kropsstillinger , aktiverer dette indgangen til dele af hjernestammen, hvor meget gammel information om den naturlige udvikling er lagret.


Hypofyse,pinealkirtel.og thymuskirtel.


Hypofysen producerer endorfiner. Disse kroppens egne opiater fremkalder en euforisk stemning selv  mange timer efter trancen. Pinalkirtlen producerer DMT,som stimulerer en visionær indre oplevelse.(Se , Stressman 2004)

I nogle trance kropsstillinger ligger hånden på thymuskirtlen i midten af det øvrebryst. Denne bevidste berøring kan aktivere immunsystemet.


Nervesystem


Trance aktiverer primært det parasympatiske nervesystem, den del af det vegetative nervesystem, som hjælper med at komme ned og slappe af.

Det ser ud til, at under en ekstatisk trance aktiveres det sympatiske nervesystem og det parasympatiske nervesystem på samme tid. Det parasympatiske nervesystem forstærkes som en tilstand af indre ro og afslapning.Det spiller også en rolle i seksuelle funktioner.Under oplevelsen af ekstatisk trance kommer mange påvirkninger og følelser frem. Ud fra denne viden er det interessant at vide, at det parasympatiske nervesystem aktiveres af ydre påvirkninger og stærke følelser.

Denne stærke parasympatiske aktivering har den virkning at reducere blodtrykket under den ekstatiske trance, hvis den stimuleres for kraftigt, så kan der opstå kvalme.

Samtidig har tilstanden af ekstatisk trance utvivlsomt den positive effekt af biologisk stress, som forbedrer et menneskes kapacitet (som at gå i fitness center).


aktivering af det sympatiske nervesystem under en trance Forbedrer hjertets effektivitet og øger puls hastigheden.Samtidig stimuleres blod gennemstrømningen i musklerne og huden. Dette påvirker fordelingen af kroppens naturligt producerede opiater , kaldet beta-endorfiner. De biokemiske virkninger af disse endorfiner er en af årsagerne, der muliggør intensiv glæde, lyst og eufori under en trance. Denne følelse af sødme, den dybe bevidste livsglæde kan vare længe efter trancen.TRANCE DANCE

Trance Dance is a combination of physical movement, healing sounds, dynamic drum rhythms and breathing techniques. All of this helps to enter a 'trance' state that promotes spiritual awakening, mental clarity, physical endurance and well-being.

Trance Dance is the use of dance/movement as a healing practice that brings power and experience of a spiritual nature. In this dance, each movement releases tension, releases expression and discovers emotion – so we remember the state of wholeness, unity, fullness, also with our senses and emotions. It frees us from blockages and therefore allows us to return to a state of freedom and ecstasy.

In Trance Dance there is no structured and forced choreography, there are no prerequisites for how you should feel and how you should be. You do it blindfolded, which helps to focus your attention inward. It often happens that the dancer receives a special message - a message from within, sometimes expressed in words, and sometimes as an image or emotion.


One of the oldest and easiest ways to experience healing states is through trance dance. Blindfolded, using the energizing breathing technique (Fire Breath), the inner journey begins.
"Close your eyes, blindfold yourself, focus on your intention, breathe in fire, move to the rhythm of the music - this is how you enter a trance...".
In a state of alertness, conscious and awake, and yet - in a vast inner space where the laws of physics no longer apply - you can meet wild animals, spirits, angels, spiritual allies, healers and guides... You can meet other beings , find in forest or mountain, in your past or future ...
Trust your body, allow yourself to move and express your body - and when the trance is over, you will be calm, full of energy and richer with many sensations..

Trance Dance is one of the oldest ways to reconnect with your inner strength - an empowering, uplifting and energizing experience. It's a great way to get out of old habits and see your life in a different way.

Dancing/trance with closed eyes creates a different focus. The energy that is normally used to see, gain approval, try to connect with others – is used to look inward, to open up our feelings and memories.

The Trance Dance approach is the opposite of the traditional dance - there are no steps to learn, no special clothing (except the most comfortable ones). Instead, try to let go of control, let your body move according to the rhythm of your inner power.

Trance Dance is an intercultural phenomenon. The cultures of every continent on our planet have created unique forms of dance based on contact with the animal world and natural elements in their surroundings. The purpose of such a dance was to connect with the spirits of the sun, moon and various animals and plants. People believed that the spirits living in nature, through their dance rituals, could enhance qualities such as courage, compassion and also bring insight into the future.

Trance Dance is primarily focused on the healing process and spiritual development. By dancing in the dark, the participants discover parallel worlds where they find solutions to problems that were previously experienced as insoluble.

During Trance Dance we disappear, become like ghosts and at the same time become less attached to the difficulties we encounter in everyday life, which gives us the opportunity to free ourselves from them.

From the very beginning of recorded history we find evidence of dance. It seems that our original attitude to dance was about worship and healing. Animistic cultures saw nature and all its manifestations as expressions of Spirit. Copying or mimicking nature through movement and sound was a powerful and effective tool to help connect with spirit. This was the beginning of the dance. For thousands of years, spiritual dances have served to maintain and enhance our relationship with the Earth. The imitation of nature in the dance helped align with the creator's vibration. Dancing was synonymous with what we call prayer, worship, and when practiced regularly, it brought physical health and vitality.

"The Dancer Belongs to the Spirit"

In addition, dance was the gateway to the soul or "inner spirit", so dancing in a trance state meant getting in touch with the spiritual forces that healed. This is the 'shamanistic' perspective on the Trans Dancing op