KURSER :

Aktuelle kurser , står under fane bjælken aktuelt.

Her en oversigt over de kurser jeg laver:

Der er uddybende forklaring under hver kursus beskrivelse længere nede på siden. Der er også mulighed for at du samler en gruppe og jeg kommer og leder gruppen hos jer/dig eller i kommer på mit sted i Odsherred , 1 1/2 km fra den hyggelige havneby Havnsø og fra en dejlig bade sand-strand  .

1. Frigørelses meditations teknikker.-gode teknikker til at slippe stress og  ubehagelige følelser og afhængigheds problematikker.

2. Katharsis-Gibbish retreat.-god hvis du er  i en krise i dit liv og gerne vil hurtigt oven på igen.

3. Energy days-body flow days.

4. Lær Oshos mest populære meditationer.

5. Trance dance your way to god.

6. Shakti power. -Kurser i de forskellige indiske  gudinder og de mantra meditationer der er tilknyttet hver enkelt mm.

7. Lær at meditere. Introduktion til forskellige nemme meditations teknikker for nybegyndere.

1) Frigørelses meditations teknikker  

Dette kursus er undervisning i  meditationer, som giver  ressourcer  i at  kunne være med det der foregår inden i . Lære at opløse og transformere   svære følelser og på sigt vende krise situationer i livet  til   styrker . Lære  at holde af og  kende en selv .

Vi vil gå i silence/stilhed fra Lørdag eftermiddag til Søndag formiddag , for bedre at kunne fordybe os i de indre processer .Der vil være mulighed for at nusse med mine heste på folden, finde steder at meditere ,eller gå ture til havet eller i den omkring liggende natur imens . 

Der er en grund til, at de græske filosoffer Sokrates og Platon mente, at " Know thyself" var noget af det mest vigtige for mennesker . Her ment bevidsthed om hvad du har oplevet i din barndom, teen-age liv og voksen liv og hvilke følelsesmæssige aftryk det har skabt i dig m.m.  . Modet til at lade ens "over-jeg" integrere de forskellige følelses nuancer, der rører sig i ens bevidstheds lag,  invitere dem ind, se på dem og finde ud af om de skal blive eller transformeres .

Dette kursus er en redskabskasse af meditationer og teknikker til at kunne møde, være med, tilgive og transformere følelsesmæssige og sjælelige  tilstande og oplevelser, der ikke er  behagelige.

En del af meditationerne er opfundet af den Indiske Guru OSHO som havde mange vestlige følgere i 70erne og 80erne. Han oplevede, at  mange af dem var fanget i deres mentale og følelsesmæssige mønstre, og ikke kunne komme fri af dem, derfor opfandt han nogle meditationer til dette formål .

Andre meditationer er opfundet af mig selv med inspiration fra tanke- felt terapi. Tankefelt terapi tager udgangspunkt i vestlig psykologi og et gammelt kinesisk læge videnskabeligt syn på mennesket . I kinesisk medicin har man en teori om, at vi har energibaner (meridianer) .Energibaner som løber i og omkring vores krop,  og hvis vi er fanget i fastlåste følelses- og tankemønstre bliver disse blokeret og dette påvirker både krop, tanke og følelses liv . Disse meditationer er metoder til at  opløse/massere disse blokeringer for at kunne få energien til at løbe frit igen .

Desuden er de baseret på en tantrisk grundholdning om, at det vi inviterer ind af skyggesider af sjælen, ser på og møder mister kraft, hvorimod det vi forsøger at  skubbe bort og fortrænge vokser i styrke og intensitet. 

Der er også to meditationer, hvor man lærer at række ud og bede om hjælp hos to guddommelige kræfter, som er Kristus og The medicine Buddha  . En del af disse to meditationer går ud på at rumme og indse, hvad man gerne vil have hjælp til i forhold til ens sjæleliv, og at sende en bøn ud i kosmos til disse guddommelige væsner om hjælp til det . 

Man vil lære følgende:

-Tanke felt selvterapi meditation .

-Osho dynamic meditation.

-Osho chakra sound meditation.

-Osho Gibbesh meditation.

-Osho Aum Meditation.

-Selv healings lyd meditation.

-The medicine Buddha mantra meditation.

-Kristus healings bøn meditation.

-Dit healende hjerte indre barn og skygge healings meditation.

Hvis du har oplevet vold eller seksuelt misbrug som barn eller voksen, eller har  misbrugs problematikker skal du have arbejdet i et terapeutisk forløb med dig selv inden du deltager i dette kursus , da det kan aktivere hengemte følelser .

Det er heller ikke accepteret at indtage alkohol  eller euforiserende stoffer på mine kurser, da det er vigtigt at observere det der sker inden i med en klar bevidsthed.

Praktisk :

Kurset starter kl.  18.30 fredag (hvor vi starter med velkomst, sharing runde og meditation og slutter af med aften the ) . Selve kurset slutter kl. 17 om søndagen.

Der er mulighed for overnatning i en sovesal på madrasser (medtag selv sengetøj, pude og håndklæde) .

Medbring selv den mad , frugt og drikkelse du  indtager. Jeg  bidrager med kaffe og the .

Kursuspris  1200 kr. og der betales et depositum på 600 kr ved tilmelding. Refusion af depositum sker kun såfremt kurset bliver aflyst .

2)  OSHO NO MIND RETREAT 

 Ønsker du at prøve en anderledes og aktiv og vild meditations teknik , hvor du vil kunne mærke en tydelig forandring i dig som menneske fra du begyndte kurset og til det er færdigt ? .

Er du klar til at gå trinet dybere og grave i de forskellige niveauer, du har i din personlighed ? . Tør du være vild og voldsom og højlydt , give slip på flinke skolen og de til stilhed bydende authoriteter . Rense ud og ,sætte krop og stemme fri og mærke den væren som er bag din dagligdags identitet og bag om de forskellige delpersonligheder vi bærer rundt på?  .

Finde ned til ”dit magiske jeg”,og dine transpersonelle niveauer og måske dine psykiske evner, eller bare vil rense ud.

Rense ud i det vi alle får samlet sammen ved at være tilstede i et samfund, som i mange tilfælde sætter individet i større og større pres i forhold til alt det vi skal honorere og leve op til i dagligdagen, så er en OSHO NO MIND retreat lige sagen .

Vi vil som dagene skrider frem i retreaten bevæge os hen imod en tilstand af ren væren, hvor egoet sover og måske hvor tankerne tier, den væren som forbinder os alle og gør os alle til ”et”, det som nogen også kalder gudsbevidstheden.

Retreaten varer 7 dage, hvor dag 2 til dag 5 er i silence.  

Dagligt program:

Kl.   7.30 Vi starter med Osho Dynamic meditation.

Kl.   8.30 Er der morgenmad.

Kl. 10.00 No Mind-Meditation - varighed ca. 1 ½ time.

Kl.  12.30 er der frokost.

Kl.  14.00 Kundalini Meditation - varighed ca. 1 time.

Kl.  15.30 Er der eftermiddags the/kaffe .

Kl.  16.15 Stilheds tid, de dage der ikke er i silence.

Kl.  18.00 er der aftensmad.

Kl.  20.00 er der enten foredrag, video eller fri dans.

3) ENERGY DAYS – BODY FLOW DAYS 

Vi starter dagene med Michael Barnetts Bodyflow Meditation, spiser morgenmad og laver forskellige øvelser som aktiverer magnetismen og healings kræfterne i vores hænder som vi alle bærer.

Vi påkalder folks forskellige åndelige hjælpere, skytsengle,  ærkeengle og kraftdyr. Endvidere påkalder vi åndelige vejledere til at være tilstede og omkring den enkelte for at hjælpe i processen.

Deltagerne behøver ikke have denne tro, men jeg oplever, at healingen og intensiteten i energierne er stærkere, når man indstiller bevidstheden i en taknemmelig retning. 

Derefter sidder folk i stilhed, og mærker det der er inden i en, og tillader det at få  sin plads.

Der bliver sat musik på, der bevæger deltagerne hen til det, der har brug for at nå bevidsthedens overflade, og når der kommer impulser fra kroppen om bestemte bevægelser gøres disse. Vi lader musikkens væsen, vores historie og vores krop bevæge os mod det, vi er parate til at integrere.

Vi tillader alle de forskellige følelser, der kan dukke op og lader kroppens selvhealende intelligens råde, og forsøger at frisætte krop, sind og sjæl fra det pres der ofte kan opleves  igennem den dagligdag de fleste har.

Der vil gradvist ske en dybtgående transformation hen imod kontakt og integration af ens sande jeg, når alle de her lag af hengemte følelser skrælles væk og bevidstgøres.

Hengemte følelser, der kan stamme både fra denne inkarnation og tidligere inkarnationer.

Dagligt program:  

Kl.  7.30 Vi starter med fri dans til musik, hvor der påkaldes forskellige lysvæsner og åndelige hjælpere, hvor igennem man kan forbinde sig med forskellige niveaer i sig selv.

Kl.  8.30 Er der morgenmad.

Kl. 10 begynder 1. session .

Kl 12.30 er der frokost .

Kl 14 begynder 2 session .

Kl 15.30-16.15 er der eftermiddags the/kaffe .

Kl. 16.15 begynder 3 session .

Kl 18 er der aftensmad .

Kl 20 er der enten foredrag el. video .

4) LÆR OSHOS MEST POPULÆRE MEDITATIONER

I denne retreat kører vi det sædvanlige osho meditations program igennem og introducerer til disse .

Morgenerne laver vi dynamic meditation og i formiddagene laver vi hveranden dag gibbish meditation og 5. dimensions meditation og om eftermiddagen kundalini meditation . Om aftnen vil vi høre fordrag med den nu afdøde indiske guru OSHO .

Dagligt program :

Vi starter kl 7.30 med Osho Dynamic meditation .

Kl 8.30 er der morgenmad .

Kl 10 begynder enten Gibbish meditation el. 5 dimensions meditation .

Kl 12.30 er der frokost .

Kl 14 Kundalini Meditation .

Kl 15.30-16.15 er der eftermiddags the/kaffe .

Kl. 16.15 Stilheds tid .

Kl 18 er der aftensmad .

Kl 20 er der enten foredrag el. video .

5)TRANCE DANCE YOUR WAY TO GOD. WE ARE HERE TO BRING OUR LIGHT TO THE WORLD .

I denne retreat er dansen i fokus , brudt af pauser med meditationer med kropsscanning og selvhealing via humming . Vi danser hovedsageligt til psyk trance tekno  , eller spirituelt inspireret rytmiskt musik , da det virker meget transenderende og åbnende for mange nivoer af bevidstheden i nutid og fortid , og i inkarnationer her og i andre solsystemer , som vi så går ind og laver healing på hvis det er nødvendigt .

Dagligt program :

Vi starter kl 7.30 med fri dans til musik hvor der i teksten er påkaldelser på forskellige lysvæsner og guder og gudinder fra forskellige kulturer (som vi her på stedet mener stadigt eksisterer og virker fra et astralt niveo ) , hvor igennem man kan forbinde sig med forskellige nivoer i sig selv .

Kl 8.30 er der morgenmad .

Kl 10 begynder 1. session .

Kl 12.30 er der frokost .

Kl 14 begynder 2 session .

Kl 15.30-16.15 er der eftermiddags the/kaffe .

Kl. 16.15 begynder 3 session .

Kl 18 er der aftensmad .

Kl 20 er der enten foredrag el. video .

6 ) Shakti power kurser med de forskellige indiske gudinder.

kursus 1-saraswati og Durga:

Vi vil med forskellige typer meditationer , mantra meditationer og guidede meditationer , og andre teknikker forbinde os med og gå i dybden med dele af det guddommeligt feminine , dele af Shakti kraften som er personificeret i Hinduistisk mytologi som Gudinde Durga og Gudinde Saraswati .Durga er gudinden for beskyttelse , kraft , dedikation og målrettethed og retfærdighed  og Saraswati er gudinden for visdom , videnskab og kreativitet og åndelighed ..

mere beskrivelse fortsættes

7) LÆR AT MEDITERE.

Dette 2 dages kursus er for dig for hvem meditation er noget nyt og ukendt , men som gerne vil gøre noget godt for dig selv . Det er  vigtigt at lære at kunne sætte hjernen på pause og stoppe de skadelige indflydelser på sind og krop som kommer fra negative tanker og en hjerne der kværner derud ad i det spor . Dette kursus præsenterer forskellige nemme meditations teknikker til dette formål , så deltagerne kan finde ud af hvad passer bedst til dem og som de senere kan gå hjem og bruge .

Der vil være introduktion til:

Åndedræts meditation

Chakra meditation

Lyd meditation

Farve meditation

Mantra meditation

Hvidt lys meditation

Fald godt i søvn meditation

Kurset forløber fra kl 10-16 og der er  mulighed for at indtage egen medtaget frokost og frugt hos mig